آموزش راگبی

ورزش راگبی و تاریخچه آن

راگبی یا راگبی فوتبال در مفهوم عام خود همه ورزش‌هایی را در برمی‌گیرد که از نوعی فوتبال که در مدرسه راگبی در انگلستان بازی می‌شد، ریشه گرفته‌اند. یعنی: راگبی ۱۵ نفره، راگبی ۱۳ نفره، فوتبال آمریکایی، فوتبال استرالیایی، و فوتبال کانادایی. البته امروزه راگبی فقط به همان دو ورزش اول گفته می‌شود.

در داستان‌های مربوط به پیدایش ورزش راگبی آمده است؛ در سال ۱۸۲۳ ویلیام وب الیس دانش آموز مدرسه راگبی انگلستان در هنگام یک مسابقه فوتبال، توپ را با دست برداشته و شروع به دویدن با آن کرد. پس از آن با تغییر قوانین فوتبال ورزش جدیدی در مدرسه راگبی ایجاد شد. قدیمی‌ترین نوشته‌ای که این ماجرا در آن نقل شده گزارشی از جامعه راگبی در سال ۱۸۹۷ درباره وجه تسمیه این ورزش است.

یک اتفاق مهم در توسعه‌ی فوتبال راگبی ایجاد اولین قانون نوشته‌شده از باری راگبی در مدرسه‌ی راگبی در سال ۱۸۴۵ است.

اولین مسابقه‌ی بین‌المللی راگبی در ۲۷ مارس سال ۱۸۷۱ بین انگلیس و اسکاتلند برگزار شد. در طی قرن بیست راگبی پانزده نفره چهار بار در مسابقات المپیک وجود داشت.

زمین‌بازی و تجهیزات

توپ راگبی ازلحاظ شکل و اندازه شبیه به توپ فوتبال آمریکایی است و تنها کمی بزرگ‌تر بوده و توپ‌های مدرن هیچ نواری ندارند. توپ راگبي؛ به صورت بيضي شکل بوده و وزن آن بين ۴۱۰ يا ۴۶۰ گرم مي باشد.استفاده از محافظ دهان اجباری است. نوعی کلاه گرد توخالی نیز وجود دارد که با نام کلاه راگبی شناخته‌شده و استفاده از آن اختیاری است.  هدف اصلی استفاده از این کلاه محافظت از گوش‌های بازیکن  در طب بازی راگبی است.

زمين راگبي تقريباً اندازه ي زمين فوتبال است به طول ۱۱۰ متر و عرض ۶۷ متر. در مرکز محوطه ي گل زمين هر يک از طرفين در بازي به شکل H مي باشد بر ارتفاع ۱ متر و عرض ۵/۶ متر در انتهاي زمين منطقه اي وجود دارد که بر آن ترايزون «Tryzoon» نام دارد.(منطقه ي امتيازگيري راگبي) .  محوطه‌ی گل حداقل ده متر و حداکثر ۲۲ متر عمق دارد. تیرهای دروازه بافاصله‌ی ۵٫۶ متر از هم قرارگرفته و تیرک افقی در ارتفاع ۳ متری آن‌ها قرار می‌گیرد.ارتفاع تیرک‌های عمودی بیشتر از ۴٫۳ متر است.

مسابقات راگبي به صورت ۱۵ نفره ، ۱۳ نفره (راگبي ليگ)، ۷ نفره يا (Seven) برگزار مي شود.

مسابقات ۱۵ نفره

در ۲ نيمه ي ۴۰ دقيقه ي برگزار مي شود و بين ۲ نيمه، ۱۰ دقيقه زمان استراحت وجود دارد. ۷ بازيکن ذخيره نيز در تيم حضور دارند.

مسابقات ۷ نفره

در ۲ نيمه ي ۷ دقيقه ي برگزار مي شود و زمان استراحت ۲ دقيقه است. در هر تيم ۵ بازيکن ذخيره نيز دارد.

مسابقات ۱۳ نفره

مخصوص مسابقات ليگ است که در کشورهاي محدودي برگزار مي شود.
نحوه ي کسب امتياز در راگبي به دو صورت انجام مي گيرد.

تراي Try:

گذاشتن توپ در محوطه اي (ترايدون) حريف، تراي محسوب مي شود. و ۵ امتياز دارد.

گل/ جايزه/ امتياز/ پنالتي

گذراندن توپ، با ضربه ي پا، از بالاي دروازه ي H مانند راگبي، در صورتي که در حين بازي باشد، ۳ امتياز دارد و در صورتي که حريف خطايي صورت دهد و اعلام ضربه ي پنالتي گردد با ضربه ي کاشته به سمت دروازه ي راگبي صورت مي گيرد و در روش ديگر در صورتي است که تراي صورت گيرد و در اين صورت جايزه اي به نام Comrersionبه تيم داده مي شود که در محوطه هاي ۲۲ متر کاشته شده و به سمت دروازه ي حريف وارد مي شود.
که در صورت به ثمر رسيدن ۳ امتياز دارد، در طول مسابقه هر تيم سعي مي کند، توپ را با، پاس کاري و تکنيک هاي ويژه اي همچون راک، مول mol، لاي نوت، اسکرام، گل را به ثمر رساند.
راک: حرکت بازيکن با توپ به سمت حريف در صورت تک شدن؛ يا افتادن بازيکن به زمين، برخورد با بازيکن حريف و يا انداختن خود بازيکن به زمين که در اين صورت بازيکن صاحب توپ بايد توپ را به کنار و به سمت زمين خودي قرار داده تا بازيکنان حمايت کننده به او برسند و با قفل شدن بازيکنان ۲ تيم راک تشکيل مي شود.
مول: در صورتي که بازيکن صاحب توپ به سمت بازيکن حريف حرکت کرده و با برخورد به بازيکن و با حمايت ۲ يا ۳ بازيکن هر تيمي، اقدام به اعمال فشار به سمت بازيکن حريف نمايد که در اين صورت بازيکنان حريف نيز مجبور به حمايت از هم تيمي خود مي باشند.

لاين اُت (خارج از خط)

در صورتي که توپ از منطقه ي اُت زمين خارج گردد «لاين اُت» تشکيل مي شود که در اين صورت بازيکنان هر ۲۳ تيم و حداکثر ۸ بازيکن از هر تيم پايه به صورت يک تونل در محوطه ي لاين اُت کنار هم و با فاصله قرار مي گيرند که در اين صورت و پس از پرتاب اُت توسط بازيکن تيمي که اُت به نفع آنها آغاز شد. (پرتاب توپ در وسط تونل دو تيم) که در اين حالت يکي از بازيکنان، توسط بازيکن کناري به بالا برده مي شود تا بتواند توپ را تصاحب کند و پس از آن بازي ادامه پيدا مي کند.

اسکرام Scorm

در صورتي که توپ از دست بازيکن صاحب توپ بر زمين بيافتد و يا اينکه بازيکن صاحب توپ، توپ را به بازيکن ديگر پاس دهد که جلوتر از خود او قرار دارد اسکرام تشکيل مي گردد، در اسکرام ۸ بازيکن قدرتي تيم با ۸ بازيکن قدرتي تيم حريف درگير شد و با اعمال فشار به سمت هم، سعي در بر عقب نشاندن تيم حريف مي کنند، هر تيم با تکنيک هاي ذکر شده، توپ را به محوطه ي گل مي رساند و با قرار دادن توپ در منطقه ي ترايزون حريف «نفراتي» انجام مي دهد.

نحوه پاس کاری

پاس کاري در راگبي حتما بايد به سمت عقب صورت گيرد. يعني به هيچ عنوان پاس رو به جلو وجود ندارد و در صورتي که بازيکن هر تيمي جلوتر از بازيکن صاحب توپ شروع به حرکت نمايد در موقعيت افسايد قرار دارد. بازيکنان براي تصاحب توپ حريف، سعي در تکل نمودن صاحب توپ و انداختن آن بازيکن روي زمين مي نمايند. البته در راگبي تکل تنها با ۲ دست، و با ضربه اي که با شانه به شکم بازيکن حريف وارد مي گردد، انجام مي گيرد، و هر گونه دخالت پا در اين عمل موجب اخراج بازيکنان زمين مسابقه مي گردد. بازيکن که تکل شد و به زمين مي افتد يا بايد توپ را پاس دهد و يا توپ را (يعني توپ را بگذار کنارش) آزاد نگه دارد. و به هيچ عنوان نمي تواند پس از افتادن به زمين توپ را در ماليکت خود داشته باشد. در صورتي که بازيکن خطايي انجام دهد که کارت زرد دريافت کند ۱۰ دقيقه به صورت موقت از زمين مسابقه اخراج مي گردد و تيم در اين مدت با يک بازيکن کمتر ۸ بازي ادامه مي دهد.
و پس از زمان ۱۰ دقيقه بازيکن به بازي برمي گردد و در صورت خطاي مجدد و دريافت کارت زرد دوم، از زمين مسابقه اخراج مي گردد کارت قرمز نيز در صورتي به بازيکن داده مي شود که خطاي شديد صورت گيرد، از ۷ بازيکن ذخيزه ي هر تيم ۵ بازيکن حق ورود به زمين را دارد در صورتي که بازيکني مصدوم گردد و به تأييد پزشک مسابقات برسد يک بازيکن جايگزين به مدت ۱۰ دقيقه به جاي بازيکن مصدوم وارد بازي مي گردد. که بر آن تعويض پزشکي گفته مي شود و جزو ۵ تعويض تيم به حساب نمي آيد. و در صورت عدم درمان بازيکن مصدوم در مدت ۱۰ دقيقه بازيکن جايگزين به عنوان تعويض دائمي به حساب مي آيد.

بازیکنان و موقعیت آن‌ها در راگبی ۱۵ نفره

دو تیم در زمین‌بازی حاضر می‌شوند که هرکدام ۱۵ نفر بازیکن دارند. بازیکنان هرتیم به دو گروه تقسیم می‌شوند: حمله و دفاع.

شماره‌های یک تا هشت نشانه‌ی بازیکنان حمله و نه تا پانزده دفاع هستند. شکل زیر نشان‌دهنده‌ی تفکیک ۱۵ موقعیت متفاوت در زمین‌بازی است.

نحوه‌ی بازی

در آغاز بازی کاپیتان‌ها و داور سکه‌ای را پرتاب می‌کنند تا تصمیم بگیرند کدام تیم در ابتدا ضربه بزند. سپس بازی با یک ضربه‌ی پا آغاز می‌شود و بازیکنان توپ را به زمین تیم مقابل پرتاب می‌کنند. تیم مقابل تلاش می‌کند توپ را به دست آورده و در زمین پیش برود. اگر توپ به خط ده متری زمین حریف نرسد تیم حریف دو انتخاب دارد: دوباره به توپ ضربه بزند و یا در خط میانی زمین حرکت اسکروم را انجام دهد.

بازی به دونیمه‌ی چهل‌دقیقه‌ای تقسیم می‌شود و در نیمه‌ی آن یک استراحت وجود دارد.

تکل

هدف سمت دفاع متوقف کردن بازیکنی است که توپ دست اوست. این موقعیت اغلب متوقف کردن حریف نامیده می‌شود. بازیکن ممکن است حرکت تکل را انجام دهد، با نگه‌داشتن حریف و زمین انداختن او در حین بازی. بازیکن نباید حرکت تکل را بالاتر از شانه‌ی حریف انجام دهد. بازیکن تکل کننده باید تلاش کند بازوهای خود را دور بازیکن حریف نگه دارد تا تکل کامل شود.

در جریان بازی امکان پاس دادن توپ به سمت جلو با دست وجود ندارد.

اسکروم

اسکروم روشی برای آغاز مجدد بازی پس از یک حرکت خطاست. این حرکت زمانی انجام می‌شود که توپ به سمت جلو پرتاب شود، بازیکن در آفساید قرار داشته باشد…. برای تیمی که باید به او پنالتی داده شود ممکن است اسکروم نیز در نظر گرفته شود.مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. امیرحسین گفت:

    نوشته خیلی ایراد داره
    ترجمه درستی نیست
    من ورزش تخصصیم راگبی هست
    اگر خواستید ایمیل بدید تا متن رو اصلاح کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *