تحلیل گزینه های شرط بندی در فوتبال (۱)

 1 – نتیجه ی مسابقه

در این گزینه از ما خواسته شده برد یکی از تیم ها یا تساوی دو تیم را حدس بزنیم.

۲ – Away Team Player Sent Off

به معنای این است که آیا بازیکنی از تیم مهمان اخراج می شود یا خیر

۳ – نتیجه ی دقیق

در این گزینه از ما خواسته شده تا نتیجه ی دقیق بازی را تعیین کنیم که با توجه به اینکه حدس نتیجه ی دقیق مسابقه کار بسیار سختی است معمولا ضرایب گزینه های این مورد بالا می باشد.

Total Goals(exact ) -4  

در این گزینه از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم را حدس بزنیم که در این جا گزینه ها ی ۱ گل ، ۲ گل ، ۳ گل ، ۴ گل  ، ۵ گل و +۶ (به معنای بیش از ۶ گل ) آورده شده است.

۵ – نتیجه ی مسابقه در نیمه دوم

در این جا حدس نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

تفاوت این گزینه با گزینه ی ۱ در این است که گزینه ی ۱ برای تمام بازی در نظر گرفته شده است اما این گزینه تنها برای نیمه ی دوم در نظر گرفته شده است.

۲nd Half – Asian Total – 6

در این گزینه مجموع آسیایی در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

در اینجا برای گزینه ی بالای ۲٫۲۵ حالت بالا ۲٫۵ و حالت پایین ۲ می باشد.

اگر در بازی ۰یا ۱ گل زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم باخت                                              

اگر ۲ گل زده شود به ازی حالت پایین نیمی از شرط برگشت خورده و به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت  

اگر بیش از ۲ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم برد

برای گزینه ی پایین ۲٫۲۵ نیز حالت بالا۲٫۵ و حالت پایین ۲ می باشد.

 اگر در بازی ۰ یا ۱ گل زده شود شرط را در هر دو حالت خواهیم برد

اگر ۲ گل زده  شود نیمی از شرط را به ازای حالت بالا برده و نیم دیگر از پول شرط به ازای حالت پایین به حساب ما بازگردانده میشود

اگر بیش از ۲ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم باخت

ما در مقاله ای انواع مجموع را توضیح دادیم که می توانید برای آشنایی بیش تر و درک بهتر موضوع از آن استفاده کنید.

Halftime/Fulltime correct Score – 7

در این جا از ما خواسته شده نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول و نیمه ی دوم را حدس بزنیم و نیز در بعضی از گزینه ها در سمت راست کلمه ی ۴plus  آورده شده است که به معنای این است که در نیمه ی دوم بازی بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود.

و در یکی از گزینه ها نیز ۴plus  4plus آورده شده است که به معنای این است که در نیمه ی اول بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود و در نیمه ی دوم بازی نیز بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود.

Clean sheet home team -8

در این گزینه انتخاب می کنیم که تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر.

Clean sheet away team – 9

در این گزینه انتخاب می کنیم که تیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر.

Which team to score -10

در این گزینه از ما پرسیده شده کدام تیم گل می زند

در این جا ما ۴ گزینه داریم که گزینه ی ۱ بعنای این است که فقط تیم ۱ یعنی انگلیس گل می زند .

گزینه ی ۲ به معنای این است که فقط مونته نگرو گل می زند.

گزینه ی both teams  به معنای این است که هر دو تیم گل میزنند.

و گزینه ی none  به معنای این است که هیچ کدام از دو تیم گل نخواهند زد.

۱۱ – نیمه اول – مجموع گل ها

در این گزینه مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول از ما خواسته شده است که دارای گزینه های ۰ گل ، ۱ گل و بالای ۲ گل می باشد.

۲nd Half –Total Goals -12

در این گزینه مجموع گل های دو تیم در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است که دارای گزینه های ۰ گل ، ۱ گل و بالای ۲ گل می باشد.

۱۳ – تعداد کرنر

در این گزینه مجموع کرنر ها را تعیین می کنیم.

برای گزینه ی بالای ۱۱٫۵ اگر دو تیم در مجوع ۱۲ کرنر و بیش تر گل بزنند شرط را خواهیم برد و اگر کمتر از ۱۲ کرنر بزنند شرط را خواهیم باخت.

برای گزینه ی پایین ۱۱٫۵ دقیقا برعکس است یعنی اگر دو تیم در مجوع ۱۲ کرنر و بیش تر گل بزنند شرط را خواهیم باخت و اگر کمتر از ۱۲ کرنر بزنند شرط را خواهیم برد.

۱۴ – نیمه اول – مجموع کرنر ها

در این گزینه مجموع کرنر ها در نیمه ی اول را تعیین می کنیم.

برای گزینه ی بالای ۵٫۵ اگر دو تیم در نیمه ی اول در مجموع ۶ کرنر و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد.

برای گزینه ی پایین ۵٫۵ دقیقا برعکس است.

۱۵ – Corner matchbet

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم کدام تیم کرنر های بیشتری خواهد داشت و  اگر نظر ما این است که تعداد کرنر های هر دو تیم برابر می شود گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۱۶- ۱st Half – Corner matchbet

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم کدام تیم در نیمه ی اول کرنر های بیشتری خواهد داشت و  اگر نظر ما این است که تعداد کرنر های هر دو تیم در نیمه ی اول برابر می شود گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۱۷ – کرنرهای بازی زوج/ فرد

در این گزینه تعیین می کنیم مجموع کرنرهای بازی زوج می شود یا فرد

۱۸ –  1st Half – Corner Odd / Even

در این گزینه تعیین می کنیم مجموع کرنرهای بازی در نیمه ی اول زوج می شود یا فرد

۱۹ – اولین کرنر

در این گزینه تعیین می کنیم که کدام تیم اولین کرنر را خواهد زد و اگر نظر ما این است که بازی کرنری نخواهد داشت از گزینه ی none  استفاده می کنیم .

۲۰ – نیمه اول – اولین کرنر

در این گزینه تعیین می کنیم که کدام تیم در نیمه ی اول اولین کرنر را خواهد زد و اگر نظر ما این است که بازی در نیمه ی اول کرنری نخواهد داشت از گزینه ی none  استفاده می کنیم .مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *