تحلیل گزینه های شرط بندی در فوتبال (۴)

۶۱ – First 10 minutes -3 way

به معنای این است که در ۱۰ دقیقه ی ابتدایی بازی کدام تیم برنده ی بازی است و اگر نظر ما این است که در ۱۰ دقیقه ی اول تیمی برنده ی بازی نمی شود و بازی در این ۱۰ دقیقه مساوی است گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۶۲ – نیمه اول – هر دو تیم گل می زنند؟

در این گزینه تعیین می کنیم که در نیمه ی اول هر دو تیم گل میزنند یا خیر

۶۳ – نیمه دوم – هر دو تیم گل می زنند؟

در این گزینه تعیین می کنیم که در نیمه ی اول هر دو تیم گل میزنند یا خیر

۶۴ – Highest Scoring Half Hometeam

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم میزبان در کدام نیمه ی گل های بیشتری خواهد زد و در صورت اینکه از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه به یک اندازه گل می زند گزینه ی equal  را انتخاب می کنیم.

۶۵ – Highest Scoring Half Awayteam

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم مهمان در کدام نیمه ی گل های بیشتری خواهد زد و در صورت اینکه از نظر ما تیم مهمان در هر دو نیمه به یک اندازه گل می زند گزینه ی equal  را انتخاب می کنیم.

۶۶ – Correct score

در این گزینه نتیجه ی دقیق بازی از ما خواسته شده است .

گزینه ی other  به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۶۷ – ۲nd half – odd/Even

از ما خواسته شده تا زوج و فرد بودن مجموع گل ها را در نیمه ی دوم تعیین کنیم.

۶۸ – نیمه دوم – شانس دو برابر

در این جا گزینه ی ۱۲ به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی دوم و *۱ به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی دوم و *۲ به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی دوم می باشد.

۶۹ – Totals

در این مورد به طور کامل توضیح داده ایم.این مورد دقیقا با گزینه ی ۲۹ مشابه می باشد.

۷۰ – نتیجه ی دقیق

در این گزینه نیز همانند گزینه ی ۶۶ باید نتیجه ی دقیق بازی را حدس بزنیم.

۷۱ – Matchbet + Both Teams Score

این گزینه دقیقا همانند گزینه ی ۴۳ بوده و تنها تفاوت آن در این است که گزینه ی ۴۳ برای نیمه ی دوم بوده و این گزینه برای تمام بازی در نظر گرفته شده است.

۷۲ –  2 Correct score

در این گزینه نیز همانند گزینه ی ۶۶ نتیجه ی دقیق از ما خواسته شده است و تفاوت آن با گزینه ی ۶۶ در گزینه های داده شده در آن می باشد.

۷۳ – نیمه اول – اولین تیمی که گل می زند

در این گزینه از ما خواسته شده اولین تیمی که در نیمه ی اول گل می زند را انتخاب کنیم و اگر نظر ما این است که بازی در نیمه ی اول گلی نخواهد داشت از گزینه ی none  استفاده می کنیم.

۷۴ –  2 Correct score – 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول را حدس بزنیم.

۷۵ – نیمه اول – مجموع گل های میزبان

در این گزینه از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

۷۶ – نیمه اول – مجموع گل های مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا مجموع گل های مهمان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

۷۷ –  Cleen Sheet Home Team- 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم میزبان کلین شیت میکند یا خیر

۷۸ – Cleen Sheet Away Team- 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم مهمان کلین شیت میکند یا خیر

۷۹ – ۲nd Half – Totals Home Team

در این گزینه از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی دوم را تعیین کنیم. 

۲nd Half – Totals Away Team  – 80

در این گزینه مجموع گل های تیم مهمان در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *