سوگیری تاییدی چطور روی شرط بندی شما تاثیر می گذارد؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا مهارت فوق العاده شان در پیش بینی است. شاید به نظرتان به خاطر خوب بودن کارشان با اعداد یا انتخاب مستمر بهترین استراتژی ها است. سلسله مطالب روانشناسی شرط بندی را از دست ندهید.

آخرین باری که تصمیم گرفتید روی تیمی شرط بندی کنید، ولی اطلاعات دیگری دستتان آمد و اقدام به حمایت از رقیبشان کردید، چه زمانی بود؟ اگر اغلب چنین نمی کنید، احتمالا قربانی سوگیری تاییدی (Confirmation Bias) شده اید. پدیده ای که می توانید شرط بندی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

نظریه پشت سوگیری تاییدی، مورد ساده ای است: انسان ها دوست دارند نظرشان را روی چیزی که می دانند حفظ کنند و آن را به خاطر شواهد جدید، تغییر ندهند. در این پدیده، به جای ارزیابی بی طرفانه داده های جدیدی که گرفته ایم، سعی می کنیم به طور غریزی توجه‌مان را معطوف برخی منابع و نادیده گرفتن منابع جدیدی که داده های قبلی را به چالش می کشند، بکنیم.

البته این برای قماربازان بسیار آسیب زا است، چون هر درجه دوری از بی طرفی ممکن است روی نتیجه پیش بینی تاثیر بگذارد. خب چطور می توانیم تاثیر سوگیری تاییدی را کم کنیم؟

تراکم داده ها

گوگل شرایط بسیار خوبی برای نشان دادن قدرت سوگیری تاییدی فراهم کرده است. یکی از سه نظریه توهم توطئه پایین که با آن مخالف هستید را انتخاب کنید:

  1. انسان هیچ گاه پا به ماه نگذاشته است
  2. آدم فضایی ها در منطقه ۵۱ نگهداری می شوند
  3. ۱۱ سپتامبر یک پروژه داخلی بود

یکی از این نظریات را انتخاب کنید و در گوگل سرچ بزنید. میلیون ها نتیجه می بینید که مساله را از دیدگاه منطقی بررسی می کند. نتیجه دوم در خصوص فرود در ماه تیتری با عنوان «اثبات ۱۰۰ درصدی اینکه هیچ گاه پا به ماه نگذاشته ایم» دیده می شود. همین نتایج را می توانیم در خصوص آدم فضایی ها و ۱۱ سپتامبر هم ببینیم.

موقع بررسی تیم ها برای شرط بندی هم همین اتفاق می افتد. حسیات اولیه فرد براساس داده هایی که پیدا می کند، قوت بخشیده می شود، ولی وقتی داده های مخالف می بیند، آن ها را نادیده می گیرد. به عنوان مثال خیلی ها تصور می کنند برزیل تیم بسیار خوبی است در حالی که آن ها قبل از جام کنفدراسیون های ۲۰۱۳، تنها ۵۴٫۳ درصد پیروزی ثبت کرده اند.

سوگیری تاییدی در شاخه ای شبیه به شرط بندی در سرمایه گذاری آنلاین سهام، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ای توسط پارک و همکاران در سال ۲۰۱۰ نشان داد که سرمایه گذاران داده هایشان برای تحلیل سهام را طوری جمع آوری می کنند که نظرات قبلیشان در مورد آن را تایید کند. معامله گرانی که بیشترین سوگیری تاییدی را نشان دادند، بیشتر از سایرین هم پول از دست دادند.

این سوگیری حتی در بررسی روند نتیجه گیری‌تان در شرط بندی هم موثر است، چون همه‌مان می خواهیم باور کنیم تصمیماتمان درست است و در نتیجه در خطر سوگیری تایید قرار داریم. همچنین همه تمایل داریم بردهایمان را قوی تر از باخت هایمان به یاد بیاوریم حتی اگر درست نباشد.  

چطوری سوگیری تاییدی را متوقف کنیم؟

برای کاهش میزان سوگیری تایید، سعی کنید به صورت منطقی و بی طرفانه، نظرات مختلف را بررسی کنید. شاید ساده به نظر برسد، ولی در عمل بسیار سخت تر جلوه می نماید. حتی اگر ۱۰۰ درصد هم نتوانید بی طرف شوید (که البته دسترسی به این سطح از بی طرفی قطعا برای هیچ کسی ممکن نیست)، بهتر شدن در بررسی و پردازش داده ها و نقطه نظرات مختلف، می تواند قمارباز بهتری از شما بسازد.

مطالب مرتبط