سوگیری شناختی: لنگر انداختن

سوگیری شناختی لنگر انداختن سبب می شود اهمیت بسیار بالایی به اولین تکه اطلاعاتی که به دست مان رسیده داده و براساس آن تصمیم گیری کنیم. وقتی آن تکه اطلاعات به دست مان رسید، تمایل داریم سایر موارد را براساس آن مرتب کنیم. مثالی در این باره برایتان آماده کرده ایم:

مثال: می خواهیم یک دستگاه تلویزیون بخریم. مدل مدنظرمان در بسیاری فروشگاه ها، ۵۰۰ دلار است. قبل از اینکه بتوانیم در مورد وسع مالی مان در خصوص پرداخت چنین پولی تصمیم بگیریم یا ببینیم قیمت محصول مناسب است، در یکی از فروشگاه ها آن را به قیمت ۴۰۰ دلار پیدا می کنیم. چون قیمت اولیه ۵۰۰ دلاری مثل لنگر از ذهن مان آویزان است، قیمت جدید به نظرمان مناسب می آید. این باعث می شود سایر ارزیابی هایمان هم تحت تاثیر قرار گیرد و احتمالا در نهایت همان دستگاه ۴۰۰ دلاری را می خریم. اگر همان اول کار تلویزیون ۴۰۰ دلاری را دیده بودیم، احتمالا حرکتی برای خریدش نمی زدیم.

سوگیری لنگر انداختن در بسیاری از تصمیمات روزانه هم تاثیر می گذارد و همین معضل می تواند موقع شرط بندی هم خود را نشان دهد. اگر در دام این سوگیری بیفتیم، احتمالا سایر فاکتورها اهمیت شان را برایمان از دست خواهند داد و ما را به سمت نتیجه گیری سریع سوق می دهد.

مثلا فرض کنید به دنبال دیداری هستیم که فاصله بین تیم ها زیاد باشد. وقتی شروع به ارزیابی تمامی موارد تاثیرگذار می کنیم احتمالا فکر می کنیم دیدار درست را انتخاب کرده ایم و ذهن مان هم همین مساله را به صورت ناخودآگاه تایید می کند. در هر حال، ذهن مان بی طرفانه فکر نمی کند و احتمالا در نهایت نتیجه گیری های ذهنی اولیه مان کار خودشان را خواهند کرد.

یکی دیگر از تاثیرات سوگیری لنگر انداختن زمانی خود را نشان می دهد که نتایج اخیر را بررسی می کنیم. فرض کنید می خواهید روی بازی منچستریونایتد و چلسی شرط بندی کنید. اولین کار بررسی نتایج اخیر آنها است. می بینیم یونایتد در آخرین بازی اش، باخت بدی داده است. این در ذهن مان می ماند و نمی توانیم خود را از آن دور کنیم.

خیلی سخت است از درگیری ذهن مان با تکه اطلاعاتی خاص اجتناب کنیم.

سوگیری لنگر انداختن در اعماق ذهن انسان وجود دارد و در نتیجه کنار گذاشتنش حتی وقتی کاملا از آن آگاهیم، خیلی سخت است. اینجا هم بهترین راه حل، بررسی دوباره پروسه و شرط بندی بعد از آن است. اگر آن تکه اول اطلاعات را زیادی پراهمیت قلمداد کرده باشیم، اینجا خود را نشان خواهد داد.

برای دسترسی به تمام مقالات مربوط به سوگیری شناختی ، از اینجا وارد شوید

مطالب مرتبط