دسته: آموزش بازی

پیش بینی گل ها در شرط بندی فوتبال با توزیع پواسون

همراه با داده های تاریخی، توزیع پواسون روشی ساده و قابل اطمینان برای محاسبه محتمل ترین تعداد گل یک بازی فوتبال در اختیار ما میگذارد، که برای شرط بندی نیز می تواند استفاده شود